Privacyverklaring — Metzpoint wintercompetitie-app

Geldig vanaf: 1-Aug-2020

De gegevens van de wintercompetities die georganiseerd worden door TPC Metzpoint en die in deze Metzpoint wintercompetitie-app getoond worden, komen van de officiële website van TPC Metzpoint. TPC Metzpoint heeft expliciet toestemming gegeven om deze gegevens voor dat doel te gebruiken. De app zelf verwerkt of analyseert geen gegevens en deelt op geen enkele manier gegevens met derden.

In de privacyverklaring van TPC Metzpoint staat dat je naam gebruikt mag worden voor het publiceren van competitieschema’s. Zie: Metzpoint privacyverklaring

Veranderingen in de privacyverklaring

Aangeraden wordt om deze Privacyverklaring geregeld na te kijken op veranderingen. Veranderingen worden van kracht zodra ze op deze pagina staan. 

Contact

Voor vragen over deze Privacyverklaring kun je een mail sturen naar via info@gerardbroeksteeg.com.